برای اولین بار درمناطق آزاد کشور برگزار شد؛

دوره آموزشی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کیش

با هدف ارتقاء دانش مدیران و دست اندرکاران مالی سازمان منطقه آزاد کیش دوره آموزشی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، برای اولین بار در مناطق آزاد کشور با هدف ارتقاء دانش مدیران و صاحب نظران حوزه مالی سازمان منطقه آزاد کیش دوره آموزشی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( IFRS) به همت معاونت توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری مرکز آموزش حسابداران خبره برگزار شد.

به گفته عیدی پور معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، گزارش های مالی و وجود یک زبان مشترک برای تامین نیازهای سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی یکی از الزامات ورود به جامعه جهانی است. این استاندارد در اروپا پذیرفته شده و در بسیاری از کشورها نیز اجرا شده است.

گفتنی است مدرس دوره آموزشی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دکتر نوروز بیگی مدیر مرکز آموزش حسابداران خبره ( PACT ) بود.