در آخرين جلسه ستاد تهسيلات سفرهاي نوروزي انجام شد

تقدير از روساي كميته هاي ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي كيش

در آخرين جلسه ستاد تسهيلات نوروزي كيش از تلاش هاي شبانه روزي روساي اين ستاد در ايام برگزاري جشنواره نوروزي كيش تقدير شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در پانزدهمين و آخرين جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي  با حضور "رسول كشت پور" نماينده مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در اين ستاد با اهداي لوح از زحمات و تلاش هاي شبانه روزي روساي كميته هاي مختلف اين ستاد قدرداني شد.

ستاد تهسيلات سفرهاي نوروزي از تاريخ 25 اسفند همزمان با آغاز جشنواره نوروزي كيش جلسات خود را به صورت منظم و مستمر با حضور روساي كميته هاي مختلف اين ستاد برگزار و پايش و ارزيابي خدمت رساني به گردشگران نوروزي در جهار حوزه امنيت، بهداشت، غني سازي اوقات فراغت و بازارها مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت.