در ايام جشنواره نوروزي انجام شد؛

انجام بيش از 1800 پرواز در فرودگاه بين المللي كيش

بيش از 1800 پرواز در ايام تعطيلات نوروزي در فرودگاه بين المللي كيش انجام شده است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، از تاريخ 25 اسفند 1393 تا 15 فروردين 1394 جمع پروازهاي انجام شده در فرودگاه بين المللي كيش با بيش از 12 درصد افزايش به هزار و 873 سورتي پرواز انجام شده است.

ميزان تردد مسافر در فرودگاه بين المللي كيش نيز با 9 درصد افزايش به 241 هزار نفر رسيده است.

همچنين در اين مدت 593 پرواز به صورت فوق العاده و 24 پرواز هواپيماي بوئينگ 747 در فرودگاه بين المللي كيش انجام شده است.

در همين مدت بيش از 3 هزار تن بار در فرودگاه بين المللي كيش جابجا شده است.