انتصاب سرپرست هیات فوتبال کیش

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، سرپرست هیات فوتبال جزیره منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی از سوی دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، امیر عرب برای مدت 4 سال به عنوان سرپرست هیات فوتبال کیش منصوب شد.