انتصاب سرپرست جدید مدیریت حمل و نقل عمومی کیش

امیر ترکاشوند سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران، آّب و خدمات منطقه آزاد کیش شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، با ابلاغ علی مقدس زاده مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، امیر ترکاشوند به سمت سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی این شرکت منصوب شد.

پیش از این مهندس عباسعلی نجاتی سلیم مسئولیت این مدیریت را بر عهده داشت.

شایان ذکر است، ترکاشوند با حفظ سمت سرپرستی اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت عمران، آب و خدمات کیش به این سمت منصوب شد.