افتتاح مسیرهای پروازی جدید شرکت هواپیمایی کیش

شرکت هواپیمایی کیش پرواز های جدید خود را در مسیرهای داخلی و خارجی راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای رضایتمندی مسافران و توسعه شبکه پروازی داخلی و خارجی شرکت هواپیمایی کیش در مسیرهای جدید خارجی، پرواز بر قرار کرده است.

از ابتدای تیرماه در مسیرهای فرودگاه امام (ره ) – ایروان – فرودگاه امام (ره ) روزهای دوشنبه و پنج شنبه، فرودگاه امام (ره ) – تفلیس – فرودگاه امام (ره ) روزهای یکشنبه و چهارشنبه، فرودگاه امام (ره ) – کیف – فرودگاه امام ( ره ) روزهای دوشنبه، فرودگاه امام (ره ) – استانبول – فرودگاه امام(ره )  روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، شیراز  – تفلیس – شیراز روزهای چهارشنبه، بوشهر – تفلیس – بوشهر روزهای یکشنبه و تهران- ارومیه-تهران، روزهای دوشنبه و چهارشنبه  پروازهای هواپیمایی کیش ایر برقرار است.

همچنین از چهارم تیر در مسیرهای فرودگاه امام (ره ) – باکو – فرودگاه امام (ره )  روزهای شنبه و سه شنبه، مشهد-ایروان-مشهد روزهای پنج شنبه، شیراز-ایروان-شیراز روزهای پنج شنبه و کرمانشاه-تفلیس-کرمانشاه روزهای یکشنبه پرواز برقرار می شود.