عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛

آمار واردات کیش مربوط به مواد اولیه زیربنایی و تجهیزات حفاری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تولید برخی مواد اولیه مورد نیازصنایع در داخل کشور گفت: بخش اعظم آمار واردات کیش مربوط به تجهیزات حفاری و مواد اولیه است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد رضا بادامچی، افزایش سطح صادرات را از جمله اهداف مناطق آزاد خواند و گفت: مناطق آزاد باید اقتصاد کشور را رونق و محصولات بومی را افزایش دهد لذا ما باید در مناطق آزاد 4 برابر واردات صادرات داشته باشیم زیرا این مسائل از اهداف مناطق آزاد است.

وی افزود: اگر بتوانیم محصولات بیشتری را صادر کنیم اهداف مناطق آزاد، تدریجا تامین می شود اما این مسائل در مناطق آزاد ما آن طور که باید هنوز شکل نگرفته است اما به طور کلی کیش شهر بسیار خوب و زیبایی است که کارهای خوبی در آن انجام شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تحریم ها و کند شدن روند توسعه به واسطه آن گفت: به نظر می رسد، مناطق آزاد ما هنوز به هدف گذاری ها نرسیده اند البته بسیاری از مشکلات ما به دوران تحریم مربوط است.

بادامچی ادامه داد: بخش مهمی از واردات کیش، مربوط به مواد اولیه زیربنایی و تجهیزات حفاری است که در کشور ما وجود ندارد به همین خاطر امروز واردات این مناطق چند برابر صادرات است در حالیکه بیشتر این موارد مباحث استراتژیک است که امیدواریم به زودی در کشور امکان تولید آن فراهم شود و روزی بتوانیم در مناطق آزاد چندین برابر واردات شاهد صادرات باشیم .