پایان طرح سنجش نو نهالان بدو ورود به دبستان در جزیره کیش

مرحله اول طرح سنجش نونهالان بدو ورود به دبستان با بررسی وضعیت نزدیک به ششصد نو نهال در کیش به پایان رسید.

مسابقات غواصی ارتش های جهان در کیش آغازشد

امیر دریادار سیاری: پیام مسابقات غواصی عمق ارتش های جهان به میزبانی جزیره کیش، امنیت پایدار دریاها و خلیج فارس برای جهانیان است.