نشست هماهنگی کمیته های برگزاری مسابقات غواصی ارتش های جهان در کیش

روند برپایی مسابقات غواصی ارتش های جهان درکیش؛ با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، امیر دریادار دوم سلیمی پناه، معاون آموزش نیروی دریایی ارتش و اعضا کمیته های برگزاری این رویداد، بررسی شد.

تقدیر از رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری کیش

در مراسمی از رانندگان نمونه ناوگان حمل و نقل شهری کیش تقدیر شد.