پایان دومین ماراتن برنامه نویسی سلامت کشور در کیش

دومین ماراتن برنامه نویسی سلامت با معرفی تیم های برتر در جزیره کیش به پایان رسید.

منابع آزمون تخصصی دفاتر مشاور املاک کیش اعلام شد

پیرو فراخوان برگزاری آزمون تخصصی دفاتر مشاوراملاک کیش، منابع آزمون اعلام شد.