آغاز به کار دفتر همکاری های مشترک کیش وموسسه فرهنگی اکو

دفتر همکاری های مشترک کیش وموسسه فرهنگی اکو کار خود را در جزیره کیش آغاز کرد.

آمار گردشگران نوروزی کیش از مرز 226 هزار نفر گذشت

از 25 اسفند 97 تا 14 فروردین 98 بیش از 226 هزار نفر به جزیره کیش سفر کردند.

برخورد قاطع و قانونی با 8 مرکز پذیرایی در جزیره کیش

با 8 مرکز پذیرایی متخلف که درایام نوروز موجب نارضایتی گردشگران شده بودند برخورد قانونی شد .