تلاش دکتر انصاری لاری برای تحول در آموزش و پرورش کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم افتتاح آزمایشگاه مجتمع آموزشی سبز مبین خلیج فارس گفت: آموزش و پرورش کیش باید نمونه و هم طراز با تحولات این جزیره باشد.

افتتاح آزمایشگاه مجتمع آموزشی سبز مبین خلیج فارس با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

آزمایشگاه کشت و بافت کشاورزی مجتمع آموزشی سبز مبین خلیج فارس با حضور دکتر انصاری لاری آغاز به کار کرد.