اکران دو فیلم جدید در فرهنگسرای کیش

دو فیلم کوتاه عملیات 747 و رویای بیداری امشب در فرهنگسرای سنایی کیش اکران می شود.

تشکیل پرونده سلامت برای کلیه دانشجویان دانشگاه های کیش

به همت مرکز توسعه سلامت از 22 مهر برای تمامی دانشجویان دانشگاه های مستقر در جزیره کیش پرونده سلامت تشکیل می شود.