برگزاری جشنواره فیلم کودک در کیش

به مناسبت روز سینما، جشنواره فیلم کودک در جزیره کیش برگزار می شود.

اعلام برندگان شصت وششمین شب از بیستمین جشنواره تابستانی کیش

اسامی برندگان شصت و ششمین شب از بیستمین جشنواره تابستانی کیش اعلام شد.