سازمان منطقه آزاد کیش دومین نشان تعالی روابط عمومی را دریافت کرد

در چهارمین دوره آیین تقدیر از سرامدان روابط عمومی ایران نشان تعالی به سازمان منطقه آزاد کیش اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ درچهارمین دوره آیین تقدیر از سرامدان روابط عمومی ایران که چهارشنبه 31 تیر در مرکز همایش های کتابخانه ملی تهران برگزار شد سازمان منطقه آزاد کیش موفق به دریافت  نشان تعالی روابط عمومی شد.

خاطر نشان می سازد سرآمدان روابط عمومی ایران بر اساس مدل سرآمدی روابط عمومی با 9 معیار اصلی و 80 معیار فرعی و پس از تکمیل دفترچه خود اظهاری و انجام ممیزی، انتخاب و معرفی می شوند.

گفتنی است در این آیین که با حضور 500 نفر از نخبگان روابط عمومی های کشور٫ دست اندرکاران و پیشکسوتان این حرفه٫ جمعی از اساتید علوم ارتباطات و برخی مسئولان کشور برگزار شد روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش پس از بررسیهای هیئت داوران  با کسب 500 امتیاز برای دومین بار نشان تعالی را بدست آورد.