امام جمعه كيش در مراسم تقدير از پرستاران نمونه مطرح كرد:

تقدير ويژه از تلاش هاي دكتر مونسان در توسعه بهداشت و سلامت در كيش

امام جمعه كيش با اشاره به بهبود شاخصه هاي بهداشت و درمان در جزيره كيش از تلاشهاي دكتر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در تحقق اين امر قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام والمسلمين دكتر عليدادي در مراسم تقدير از پرستاران نمونه كيش افزود: در كنار حمايت هاي دكتر مونسان، هيات امناي خوب و دلسوز بيمارستان كيش نتايج بسيار ارزنده اي را در حوزه بهداشت و درمان براي جزيره كيش رقم زده است.

وي عملكرد تيم درماني سازمان منطقه آزاد كيش را رضايتبخش دانست و گفت: مديريت دكتر خلخالي رياست بيمارستان كيش به عنوان مديري متخصص و متعهد سرچشمه بسياري از تغييرات مثبت در حوزه سلامت در كيش بوده است.

عليدادي به جايگاه رفيع پرستاري اشاره كرد و گفت: نوع دوستي و دستگيري از هم نوع در مواقع بحراني به عنوان ماموريت هاي ذاتي شغل پرستاري، باعث شده است پرستاران جايگاه ويژه اي در نزد مردم داشته باشند.

امام جمعه كيش در پايان سخنانش خواستار كاهش قيمت تمام شده خدمات درماني براي كيشوندان شد و گفت: بايد تدبيري انديشيده شود تا تمام آحاد مردم بتوانند به نحو احسن از خدمات بيمارستان استفاده كنند و در عين حال بيمارستان نيز به درآمدزايي و خودكفايي برسد.