بر قراری مسیر پروازی بندر عباس-کرمانشاه-بندرعباس توسط شرکت هواپیمایی کیش

شرکت هواپیمایی کیش پروازهای خود را در مسیر بندرعباس-کرمانشاه-بندرعباس برقرار کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای رضایتمندی و با توجه به تقاضای مسافران، مسیر پروازی بندرعباس-کرمانشاه-بندرعباس بر قرار شد.

لازم به ذکر است، این مسیر پروازی از 2 شهریور و در روزهای سه شنبه هر هفته برقرار است که ساعت ورود پرواز به کرمانشاه 14 و چهل و پنج دقیقه و خروج آن از کرمانشاه 17 و سی دقیقه است.