انتصاب دو عضو جديد شوراي راهبردي طرح هاي جامع جزيره كيش و جزاير اقماري

با حكم دكتر مونسان آقايان اعتصام و مظاهريان به عنوان اعضاي شوراي راهبردي طرح هاي جامع جزيره كيش و جزايراقماري منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مدير عامل سازمان در حكمي آقايان ايرج اعتصام و مظاهريان را به سمت اعضاي شوراي راهبردي طرح جامع جزيره كيش و جزاير اقماري منصوب كرد.

در اين حكم آمده است:

با توجه به تجربيات و سوابق ارزنده علمي، فني و اجرايي جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان عضو شوراي راهبردي طرح هاي جامع جزيره كيش و جزاير اقماري منصوب مي گرديد. اميد است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گيري از توانمنديهاي حضرتعالي و ساير اعضاء بتوانيم در جهت دست يابي به توسعه پايدار در زمينه هاي اقتصادي، گردشگري و محيط زيست موفق باشيم.

در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي از خداوند متعال توفيق شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با رعايت سه اصل صحت، دقت و سرعت در ارائه خدمات مسئلت مي نمايم.