پاسخي كه مي تواند نويد تحول در صنعت گردشگري كشور باشد؛

آيا پاي گردشگران خارجي به كيش باز خواهد شد؟

سازمان منطقه آزاد كيش با هدف جذب گردشگران خارجي در نمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان توانمنديهايش را ارائه مي كند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در بازديد رئيس كميسيون گردشگري و ورزش پارلمان لهستان از غرفه سازمان منطقه آزاد كيش، مهندس مونسان به همراه رامين مهمانپرست سفير ايران در لهستان در خصوص برقراري ارتباطات گردشگري بين كيش و لهستان با وي مذاكره كردند.

دستيابي به راهكارهاي كارآمد براي جذب گردشگران لهستاني و اروپايي و معرفي كيش به عنوان مقصدي براي گردشگران خارجي از مهمترين اهداف مد نظر سازمان منطقه آزاد كيش در سفر به لهستان و انجام مذاكرات است.

همچنين امروز مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با معاون وزير گردشگري لهستان ديدار مي كند.

گقتني است نمايشگاه بين المللي گردشگري لهستان با حضور 55كشور مختلف در مركز نمايشگاهي ورشو در حال برگزاري است.