مهدی کشاورز: قوانین مهاجم مهمترین عامل توسعه نیافتگی مناطق آزاد هستند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، همگام بودن با "قوانین غیرمهاجم" را از مؤلفه‌‌های موثر در توسعه دانست و گفت: برخی قوانین جاری در سرزمین اصلی، با اهداف مناطق آزاد هم‌خوانی ندارند.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی کشاورز در آئین افتتاح دومین نمایشگاه کیتکس با اشاره به اهمیت بخش آموزش، با تاکید بر ضرورت دستیابی به حداقل‌های آگاهی، "قوانین غیرمهاجم" را دومین مؤلفه‌ی موثر در توسعه دانست و گفت: مواردی چون مالیات و پیاده‌سازی برخی قوانین جاری در سرزمین اصلی، اگر در مناطق آزاد اجرا شوند با‌ قوانین و اهداف این مناطق هم‌خوانی نخواهد داشت.

مهدی کشاورز افزود: متاسفانه در حال حاضر قوانین موجود با انتظارات به‌حق سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مطابقت ندارد و باید به گونه‌ای عمل کرد که با قوانین غیر معارض و مسئولانه به پایلوت اتصال به اقتصاد بین‌المللی تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تصریح کرد: بخش حاکمیتی جزیره تمام تلاش خود را در حمایت از طرح‌های تحول اقتصادی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد داشت و تلاش خواهد کرد مرکز نوآوري کیش به ایده آل های مطلوب مقام معظم رهبری در سال مزین به «دانش بنیان» نزدیک شود.