انتصاب جدید در حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان

با حکم محمدرضا لواسانی معراج حیدری یکی از کیشوندان به عنوان سرپرست مدیریت تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم صادر شده از سوی محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، خطاب به معراج حیدری آمده است:

با استعانت از خداوند متعال و نظر به تخصص، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت تسهیل تولید و صنایع منصوب می شوید.

امید است با سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر ارتقاء سطح کیفیت تولید و رفع موانع موجود آن و با استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد کیش تمام همت خویش را در جهت ماموریت های ذیل مصروف دارید:

ارتباط مستمر با تولید کنندگان، کار آفرینان و سرمایه گذاران حوزه صنایع و پیگیری مجدانه رفع موانع تولید و دغدغه های صنعتگران.

تهیه و تدوین فرصت های سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی با رویکرد رفع نیازمندی های داخلی و افزایش کیفی و کمی صادرات کالاهای تولید شده در منطقه.

توجه و اهتمام ویژه به شرکت های صنعتی و تولیدی فعال در حوزه انرژی و صنایع مبتنی بر فناوری های نوین به عنوان پیشران های صنعت و تولید.

پیگیری مستمر بهبود فرآیندهای نظارت و پایش عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای توسعه کیفی تولیدات صنایع.

تعیین تکلیف و احیاء واحد و پروژه های صنعتی نیمه فعال یا غیر فعال و اراضی بایر شهرک های صنعتی.

پیگیری فوری تقویت امور زیر بنایی و زیرساخت ها و توسعه کیفی شهرک های صنعتی و بهبود فضاهای عمومی. یندهای