اجرای طرح ساماندهی جنگل های سفین با هدف حفظ گونه های گیاهی

پاکسازی و هرس درختان جنگل های سفین یکی از مطالبات بومیان منطقه آزاد کیش بود که با بررسی های کارشناسی این طرح اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عبدالنبی شرفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش با بیان این که عدم رسیدگی به اراضی جنگل های سفین در سال های طولانی سبب رشد گونه های مهاجم شده بود بر ضرورت هرس و پاکسازی این منطقه برای حفظ گونه های بومی اشاره کرد و اظهار داشت: ساماندهی این بخش از جزیره کیش از درخواست های بومیان این منطقه بود که با هرس و پاکسازی گونه های مهاجم و غیربومی و آماده سازی فضای مناسب جهت کاشت گونه های بومی مانند کهور ایرانی اجرایی شد.

وی افزود: غالب شدن گیاهان مهاجم در این منطقه امکان تردد و استفاده مناسب و ‌مطلوب از فضای جنگلی را برای گردشگران و‌ ساکنان کیش نا ممکن کرده بود.

عبدالنبی شرفی در ادامه افزود: هنگام بروز آتش سوزی های متعدد امکان تردد ماشین آلات اطفاء حریق امکان پذیر نبود از این رو اواخر سال گذشته و اوایل امسال قسمت وسیعی در داخل این منطقه جنگلی طعمه حریق شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: به علت پوشیدگی بیش از حد این جنگل ها محلی برای گذران افراد بزهکار بوده به نحویی که تامین امنیت این بخش برای پلیس هم ناممکن شده بود.

عبدالنبی شرفی افزود: شرکت عمران، آب و خدمات کیش در راستای حل این مشکلات و همچنین حفظ محیط زیست و درختان ارزشمند این بخش با هماهنگی اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش و در نظرگرفتن نظرات و درخواست های بومیان، طرح ساماندهی اراضی جنگلی و هرس درختان را آغاز کرد.

وی اظهار داشت: با ساماندهی و ‌حذف گیاهان مهاجم زمینه احیایی باغات قدیمی مهیا و استفاده از فضای جنگلی حدود هشتاد هکتاری و دو ‌کیلومتر پیست دوچرخه موجود با نصب روشنایی و تامین امنیت فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش تصریح کرد: هرس درختان این منطقه با دستور اکید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر انجام بررسی های لازم در زمینه حفظ محیط زیست و گونه های ارزشمند گیاهی متوقف شده بود تا پس از بررسی همه جانبه گونه های بومی از جمله کهور ایرانی در فضاهای ایجاد شده کاشته شود.