آغاز به کار نخستین جلسه باز مهندسی و اصلاح فرآیندهای سازمان منطقه آزاد کیش

با حضور محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نخستین جلسه بازمهندسی و اصلاح فرایندهای سازمان با موضوعات معاونت اقتصادی آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین جلسه بازمهندسی در تمام سیستم ها و اصلاح فرایندها و روش هایی که سبب کندی فرایند اداری برای ارائه خدمات شایسته به مردم و برخی اوقات نیز سبب کارشکنی می شود یکی از ماموریت های مهم سازمان برای برون رفت از مشکلات موجود است که بعد  از ظهر دوشنبه پانزدهم آذر در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

با تسهیل فرایندها، ایجاد ساز و کارهای مناسب و شفاف سازی ضمن جلوگیری از اسراف و کارشکنی این مهم سبب رونق اقتصادی در جزیره کیش می شود.

به طور حتم با برطرف شدن مشکلات موجود، معلول های زیادی از بین خواهد رفت و سبب رونق و قوت گرفتن کسب و کارها در جزیره کیش خواهد شد.

گفتنی است نخستین جلسه باز مهندسی و اصلاح فرایندها که به صورت مستمر تشکیل می شود تسهیل گر سرمایه گذاری با یک بروکراسی ساده و با ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت فعالیت ها است.