آغاز به کار سومين جشنواره ملي عكس كيش با شعار ايران، از خزر تا خليج فارس

سومين جشنواره ملی عكس كيش با شعار ايران، از خزر تا خليج فارس به دبيري محمد ساطعي در سه بخش و از نهم آذر آغاز به کار کرده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سومين جشنواره ملي عكس كيش با شعار ايران، از خزر تا خليج فارس توسط هئيت 5 نفره داوران از نام هاي سرشناس و اساتيد مطرح ملي "محمود كلاري، سيف الله صمديان، غوغا بيات، رضا معطريان و مهدي مقيم نژاد"در سه بخش آغاز شده است.

بخش كيش با موضوعات مختلف كه در فراخوان شرح داده شده و بخش ملي با موضوع دريا و آب و بخش  ويژه با موضوع زندگي و آداب و رسوم جنوب كشور است.

سومين جشنواره ملي عكس كيش يكي از جشنواره هايي است كه در راستاي برنامه هاي هنري معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزادكيش و زير نظر مديريت امور هنري برگزار مي شود.

 شركت در اين جشنواره از طريق http://festival.kish.ir/ براي تمام عكاسان رايگان است.