پیشگیری از زنده گیری و قاچاق پرندگان شکاری در کیش

محیط بانان اداره محیط زیست کیش با نظارت های حداکثری از هر گونه اقدام نسبت به زنده گیری و قاچاق پرندگان شکاری در این منطقه پیشگیری می کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که هر سال در فصل پاییز با آغاز مهاجرت پرندگان شکاری به جزیره کیش و هندورابی، برخی از افراد سودجو نسبت به حفاری زمین جهت راه اندازی کوخه یا همان تله پرندگان شکاری در نقاط مختلف اقدام می کنند، گفت: با نظارت های حداکثری محیط بانان اداره محیط زیست کیش از هر گونه اقدام نسبت به زنده گیری و قاچاق پرندگان شکاری در این منطقه پیشگیری می شود.

محمدی با اشاره به این که با نظارت های مستمر محیط بانان در مناطق جنگلی، تا کنون سه کوخه کشف و شناسایی شده است، افزود: یکی از متخلفین که نسبت به شکار در یکی از کوخه های کشف شده اقدام کرده بود، شناسایی شد.

به گفته محمدی فرد متخلف با استفاده از یک دلیجه، دو قمری و کنجشک اقدام به شکار کرده بود که با اقدام به موقع گشت محیط زیست فرد خاطی تحویل مقامات قضایی شده است.

گفتنی است پرندگان شکاری در راس هرم غذایی قرار دارند و تمام آنها از گونه های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست است.

همچنین پرندگان شکاری که تا کنون در جزیره کیش مشاهده شده است می توان به بحری، دلیجه معمولی، دلیجه کوچک، لیل و ترم تای معمولی اشاره کرد.