تامین انرژی مورد نیاز مردم کیش و آب شرب با کیفیت در دستور کار سازمان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تامین انرژی مورد نیاز مردم جزیره و آب شرب با کیفیت را از اولویت های کاری سازمان برشمرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره بر اهمیت تامین انرژی مورد نیار مردم و آب شرب با کیفیت در این منطقه، گفت: با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان منطقه آزاد کیش و طبق برنامه ریزی روزانه برای تامین انرژی با کیفیت باید نیروگاه ها و شرکت های تامین کننده سوخت تابع سیاست های سازمان باشند.

آهنگران در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای تامین انرژی مورد نیاز کیش، اظهار داشت: با تدابیر اندیشیده شده هیچ نگرانی از نظر آب و برق جزیره وجود نخواهد داشت و سازمان منطقه آزاد کیش از طریق هوشمند سازی شبکه، ضمن این که هدر رفت آب و برق را به حداقل می رساند همزمان نسبت به نوسازی شبکه آب و برق نیز اقدام خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، تاکید کرد: تقویت زیر ساخت های جزیره کیش گام نخست در شهر هوشمند است که فاز مطالعاتی آن در سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شده و در آینده نزدیک توسط مسوولان مربوطه تشریح می شود.

وی افزود: با تحقق این مهم سطح دیسپاچینگ در جزیره به یک مرکز کنترل هوشمند تبدیل خواهد شد.

آهنگران، کیش هوشمند را به عنوان راهبرد آینده توسعه جزیره برشمرد، که تحقق آن با توجه به ویژگی های منطقه آزاد منجربه ارزش آفرینی ملی می شود.