قدرداني مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از مشاركت قابل تحسین آحاد جامعه در مصرف بهينه انرژي

جعفر آهنگران رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در پيامي از مشاركت و استقبال عمومی در مصرف بهينه آب و برق اين منطقه قدر داني كرد.

در پيام مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش خطاب به ساكنان كيش، همكاران پر تلاش شركت آب و برق، بازاریان و نهادهای دولتی و غیر دلتی آمده است:

با نام و یاد خدای مهربان؛

بر خود فرض می دانم از فداکاری و اهتمام بلند همکاران عزیزم در تامین برق و آب جزیره زیبای کیش به ویژه در این روزهای داغ و توان فرسا؛ صمیمانه قدردانی کنم.

اجازه می خواهم این خدمت را مقدس بدانم و عبادت بخوانم چون مهم‌ترین خدمت به خلق خداست.

خدا را شکر از یک سو، با همراهی جامعه بازاریان و نهادهای دولتی و غیر دولتی و مدنی و مذهبی و صدا و سیمای مرکز کیش و سایر رسانه ها و پذیرش دعوت به صرفه جویی و از دیگر سو، همکاری پیش از گذشته نیروگاه ماهتاب با شركت آب و برق که با توجه به‌ نشست اخیر از صبح شنبه نوزدهم تیرماه؛ جلوه بهتری یافته و عملیاتی می شود، می توانیم امیدوار باشیم به رغم همه مشکلات و کاستی ها، فصل سوزان را با گرمای توان افزای همدلی ها و همراهی های همیشگی و با خاطره ای خوش و دل انگیز، پشت سر بگذاریم؛

به اتفاق کیشوندان عزیز به همه همکاران عزیز و دوست داشتنی ام در شبکه های آب و برق جزیره، دست مریزاد می گویم و برای یکایک این عزیزان بهترین پاداش های الهی را آرزو می کنم؛

شاد باشید و نیک فرجام؛