در سوگ خاتون کیش

از دست دادن “ ننه باغو “، بزرگ زن و بزرگ مادری که از او باید به عنوان میراث جاودان جزیره زیبایمان و به عبارت بهتر *خاتون کیش* یاد کنیم، بسیار غمگنانه و اسفبار است. مرگ او حتی در کهن سالی، بخاطر طینت پاک، روشن ضمیری و گره گشایی از دردمندان و گرفتاران، موجب اندوه عمومی شده  است. از این جهات، او را می توان مصداق سعادتمندی در زندگی و مرگ دانست.

از خدای بزرگ برای این زن بلند نظر و بی آلایش، آرامش ابدی و هم نشینی با بهترین های بهشت و برای بازماندگان بویژه خانواده های  خلدونی، قاسمی، دریابر و ممنون همراه با عرض تسلیت، شکیبایی و توفیق زنده نگهداشتن یاد و راه  آن عزیز سفر کرده را مسالت دارم.

                                                                                                                                  جعفر آهنگران

                                                                                                          رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش