معرفی سایت sherkat.kish.ir برای ثبت اطلاعات و تغییرات شرکت ها

اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزادکیش از جایگزینی سامانه sherkat.kish.ir به جای my.freezones.ir برای ثبت اطلاعات و تغییرات شرکت ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، بنابر اعلام اداره ثبت شرکتهای این سازمان به دلیل ایجاد اختلال درسایت my.freezones.ir از این پس تمامی خدمات مرتبط باثبت شرکت ها ویا تغییرات آنها از طریق سامانهsherkat.kish.ir ارائه می شود.

ساکنان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و تجارو بازرگانان کیش می توانند اطلاعات ثبت و یا تغییرات شرکت خود را به سامانه sherkat.kish.ir ارسال کنند.