دبیر و اعضای کمیته های ستاد نوروزی کیش معرفی شدند

غلامحسین مظفری، در احکام جداگانه ای دبیر و روسای کمیته های یازده گانه ستاد نوروزی 1400کیش را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غلامحسین مظفری رییس هیات مدیره و مدیر عامل این سازمان و رئیس ستاد نوروزی کیش طی حکمی، خسرو نشان معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش را به عنوان دبیر ستاد نوروزی کیش معرفی کرد.

رئیس ستاد نوروزی کیش در احکام دیگری نیز" سید محمدرضا مداح مشاور و مدیر کل حوزه مدیر عامل را به عنوان رئیس کمیته تشریفات، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت را به سمت رئیس کمیته پشتیبانی، آمار و اطلاعات، علی مقدس زاده معاون عمرانی و زیربنایی را به عنوان رئیس کمیته بحران، داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری را به سمت رئیس کمیته نظارت بر نرخ خدمات، سعید پور علی معاون فرهنگی و اجتماعی را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد نوروزی کیش و سیدعلیرضا علوی رضوی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل را به عنوان رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی" منصوب کرد.

همچنین در این احکام، ابوالفضل طیبی مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به عنوان رئیس کمیته اسکان و خدمات رفاهی، علی عرب مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش به سمت رئیس کمیته حمل و نقل هوایی و دریایی، فرامز صحرایی مدیرکل حراست سازمان به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معرفی شدند.

محمود افتاده مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک نیز به عنوان رئیس کمیته حقوقی و محمد پورسینا مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات نیز به سمت رئیس کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد ستاد نوروزی 1400 کیش برگزیده شدند.

غلامحسین مظفری در این احکام ضمن آرزوی توفیق از درگاه خداوند متعالی برای دبیر و اعضای کمیته های یازده گانه ستاد نوروزی کیش بر همکاری و تشریک مساعی روسای کمیته های این ستاد در راستای نیل به اهداف عالیه سازمان در جهت تامین و ارائه خدمات با کیفیت گردشگری به مهمانان نوروزی در منطقه آزاد کیش تاکید کرد.