با همت شرکت عمران، آب و خدمات کیش صورت گرفت؛

تحویل کانکس‌های اسکان کارکنان بخش ایزوله تنفسی بیمارستان کیش

با همت شرکت عمران، آب و خدمات کیش، ۴ دستگاه کانکس اقامتی جهت اسکان کارکنان بخش ایزوله تنفسی تحویل بیمارستان کیش شد

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش؛ در راستای اقدامات پیشگیرانه و تفکیک بخش‌های تنفسی از دیگر بخش‌ها جهت به حداقل رساندن بیماری‌های واگیردار، تعداد ۴ دستگاه کانکس اقامتی جهت اسکان کارکنان بخش ایزوله تنفسی در تاریخ پانزدهم اسفند تحویل بیمارستان کیش شد.

گفتنی است، پیش از این تجهیز بیمارستان در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته و در راستای اقدامات پیشگیرانه تخت‌های بیمارستانی نیز افزایش یافته است.