مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

۲۰ سال معافیت مالیاتی حداقل کار برای مناطق آزاد است

مدیرعامل منطقه آزاد کیش ضمن اعلام مخالفت درباره کاهش یا حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، تاکید کرد که ۲۰ سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد انجام داد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش ضمن اعلام مخالفت درباره کاهش یا حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، تاکید کرد که ۲۰ سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد انجام داد.

دکتر غلامحسین مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و اثر حذف آن در جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق اظهار کرد: این موضوع اکنون در حد یک پیش‌نویس است و هنوز لایحه‌ای در دولت نهایی نشده است؛ بنابر این در این شرایط نباید آنقدر از سوی برخی بزرگ شده و بازتاب داده شود که موجب ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران و مانع جذب آنها شود، چراکه طرح آن نیز آسیب‌های خاص خود را به همراه دارد.

وی افزود: برخی از ظرفیت‌هایی را که طی سالیان گذشته دولت‌ها و حکومت برای ایجاد آن تلاش کرده‌اند نباید به راحتی از دست داد که از جمله آن ایجاد ظرفیت و مشوق در مناطق آزاد است.

مدیر عامل منطقه آزاد کیش با اشاره به شرایط خاص فعلی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی گفت: مناطق‌آزاد ویژگی‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارند و اکنون که شفافیت کامل در این مناطق وجود دارد باید تلاش شود که از این فرصت و ظرفیت بهره برد؛ این درحالی است که در رقابت با مناطق آزاد منطقه و کشورهای اطراف باید به گونه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی کرد که نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز در ایران بمانند و جای دیگر نروند. به هر حال سرمایه‌گذار به فکر سود بیشتر است و اگر نتوان مشوق خوبی برایش فراهم کرد، هجرت خواهد کرد.

وی افزود: در حالی بحث کاهش معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد ایران مطرح است که در کشورهای اطراف و مناطق رقیب، معافیت‌های ۳۰ تا ۵۰ ساله اعمال می‌شود وحتی برخی مناطق آزاد ترکیه از معافیت مالیاتی مادام العمر برخوردارند.

مظفری با بیان اینکه مخالف حذف یا کاهش معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است، توضیح داد: ۲۰ سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد انجام داد؛ بنابراین اگر قرار است اداره کشور به سمت تامین منابع از محل مالیات پیش برود که قابل تائید نیز است؛ باید تامین درآمد مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی باشد نه مناطق آزاد که نیازمند مشوق برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است.

به گزارش ایسنا، از چندی پیش و در راستای اصلاح فرایند مالیاتی کشور و افزایش درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، بحث اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد نیز مطرح شد اما با مخالفت‌های بسیاری از سوی مناطق آزاد مواجه شده است؛ چراکه معتقدند در این مناطق شفافیت وجود داشته و معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های حضور سرمایه‌گذاران است که نباید دچار تغییر شود.

در همین رابطه افتخاری - معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد -گفته بود که چرا باید در شرایط موجود با حذف مشوق‌ها، سرمایه‌گذاران را فراری داده و به سمت فرش قرمزی که چند کیلومتر آن طرف‌تر برای آنها پهن شده سوق دهیم، آیا در بین این همه استثناء و معاف از مالیات فقط باید مناطق آزاد حذف شوند؟ در عین حال که باید تامین درآمد مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی که کم هم نیستند انجام شود.