تغييرات در سیستم نوبت دهي و مکان پذيرش كلينيك بيمارستان كيش

واحد پذيرش كلينيك هاي تخصصي وفوق تخصصي بيمارستان كيش به كلينيك شماره 3 منتقل شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش با افزايش قابل توجه مراجعات به بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي از ابتداي سال جاري و به منظور نزديك تر شدن بخش پذيرش به كلينيك هاي درماني، مسئولين بيمارستان برای تغيير مكان پذيرش و انتقال به يكي از كلينيك ها مصمم شدند و بخش پذيرش و نوبت دهي كلينيك بيمارستان كيش جهت تسهيل و تسریع در پذيرش بیماران از سالن مركزي به كلينيك شماره 3 منتقل شد.

با توجه به اینکه ميانگين تعداد پذيرش ماهانه كلينيك ها از حدود ده هزار نفر در سال 96 به ماهيانه پانزده هزار نفر در سال 97 رسيده است، با جدا شدن پذیرش كلينيك از ساير پذيرش ها ، مراجعه كنندگان زمان كمتري برای مراجعه به پزشک صرف می کنند و از شنبه سيزدهم بهمن ماه پذيرش و نوبت دهي مراجعه كنندگان كلينيك هر روز صبح از ساعت 9 و عصر از ساعت 17 آغاز در سالن كلینيك شماره 3 انجام مي شود.

گفتنی است ساعت كاري كلينيك ها از  9:30 تا 13:30 صبح و 17:30 تا 20:30 عصر می باشد.