استقرار تیم سیار انتقال خون بندر لنگه در بیمارستان کیش

تیم سیار سازمان انتقال خون بندر لنگه به منظور دریافت خون اهدایی شهروندان کیش ، در جزیره مستقر می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش این تیم سیار ، هفته آینده از هفتم  تا نهم بهمن ماه جاری از ساعت 10 تا 16 در واحد بیماری های خاص بیمارستان کیش، با ارائه کارت ملی آماده دریافت خون از شهروندان وگردشگران جزیره می باشد.

تیم سیار انتقال خون تا کنون شش بار در کیش مستقر شده است که بالغ بر 2000 نفر از شهروندان جزیره کیش برای اهدا خون مراجعه کرده اند. گفتنی است از هر کیسه خون اهدایی تا 14 فرآورده خونی می تواند فرآوری و به نیازمندان ارائه شود.

توصیه می شود داوطلبان اهدا خون از 48 ساعت قبل از مراجعه ، داروی ویژه یا دخانیات مصرف نکنند.همچنین خاطر نشان می شود خانم ها حد اکثر تا سه بار در سال و آقایان تا چهار بار در سال با توجه به شرایط فیزیولوژیک فردی خود می توانند اقدام به اهدای خون نمایند.