پیگیریهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص خودداری از اجرای طرح واردات خودرو با الزام اسقاط 2 تا 8 خودروی فرسوده

دکتر انصاری لاری در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو طرح الزام وارد کنندگان خودرو به اسقاط 2 تا 8 خودروی مستعمل در جزیره کیش شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در پی اجرای تبصره 4 مصوبه شماره 62924/ ت 054522 مورخ96/5/24  هیات وزیران در خصوص الزام وارد کنندگان خودرو به اسقاط 2 تا 8 خودروی مستعمل در مناطق آزاد که منجر به افزایش 20 تا 40 میلیون تومانی قیمت خودرو و ایجاد تورم و حباب کاذب قیمتی در جزیره کیش شده بود مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص خودداری از اجرای این مصوبه به جد پیگیر این موضوع شد.

دکتر انصاری لاری در نامه ای به دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت اقلیمی کیش و محصور بودن در آب که باعث شده است ارتباط خودرویی این منطقه آزاد با سرزمین اصلی با شرایط خاص و محدود باشد آورده است: خودروهای پلاک جزیره کیش حداکثر سالیانه یک بار و به مدت یک ماه اجازه تردد در سرزمین اصلی را دارند و از سویی با توجه به عمر مفید خودروها در جزیره کیش که بر اساس ضوابط و کاربری خودرو بین 8 تا 12 سال است و پس از این مدت با توجه به کیفیت خودروها و قابلیت بهره برداری به کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان صادر می شوند لذا اعمال این مصوبه آن هم در روزهای پایانی سال که عمده واردات خودرو در این ایام صورت می گیرد شرایط سخت و بحرانی برای ساکنان کیش ایجاد کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه این نامه با اشاره به حضور رقبای منطقه ای و بین المللی و جلوگیری از تقلیل شرایط منطقه و حفظ فرصت ها برای نگهداری و جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری ها، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار خودداری از اجرای این طرح در جزیره کیش شده است.

همچنین در پی پیگیریهای شفاهی و کتبی دکتر انصاری لاری، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم جلوگیری از اجرای این طرح در مناطق آزاد کیش و قشم تاکید کرده است.

گفتنی است دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارسال نامه ای به معاون اول رییس جمهور، اجرای این مصوبه را در مناطق آزاد فاقد دلیل موجه برشمرده و از دکتر اسحاق جهانگیری خواستار حذف یا اصلاح این تبصره شده است.