اجرای طرح بازرسـی ادواری آسانسـور بصورت رایگان

به مناسبت هفته استاندارد طرح بازرسـی ادواری آسانسـور بصورت رایگان اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اداره استاندارد کیش به مناسبت هفته استاندارد که 22 تا 29 مهرماه است با مشارکت شرکت های بازرسی همکار و شرکت های فنی و مهندسی آسانسور، طرح بازرسی آسانسور را بصورت رایگان در سطح جزیره اجرا می کند.

دراین راستا تمامی شهروندان می توانند تا 20 مهر درخواست خود را برای بازرسی رایگان آسانسور از طریق شماره تلفن 44455977 ثبت کنند.