فضای سبز کیش و هندورابی، جاذبه ای برای چهار فصل

معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش عملکرد اقدامات انجام شده در توسعه فضای سبز کیش در سه ماهه نخست سال و جزیره هندورابی از ابتدا تا کنون را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در طول سه ماه نخست امسال اقدامات گسترده ای در جهت توسعه فضای سبز جزیره کیش و جزیره هندورابی اعم از خاکریزی، بهسازی و آماده سازی، تهیه و کاشت گل های فصلی و انواع درخت و درختچه انجام شده است.

بنابر این گزارش، مساحت کل فضای سبز جزیره کیش 518 هکتار است که 52 هکتار آن مساحت چمن کاری و 19 هکتار نیز گیاهان پوششی است.  در این مدت فضای سبز جزیره کیش به میزان 35 هزار و 592 متر مربع توسعه پیدا کرده است.

برای آبیاری این مساحت به میزان 904 هزار و 46 متر مکعب  از پسآب تصفیه خانه ای و 201 هزار و 963 متر مکعب نیز از آب شیرین استفاده شده است. همچنین بدین منظور از چاه های کیش نیز 36 هزار و 900 متر مکعب آب استحصال شده است.

 در همین مدت، در مجموع یک هزار و 51 اصله درخت نخل، باگونیا و تابیبویا ، 900 اصله درختچه از قبیل گل کاغذی، ختمی، جاتروفا، تویتیا و لگنوم، 196 متر پرچین، 118 هزار و 427 بوته گل فصلی شامل گل های اطلسی، آفتابگردان زینتی، آهار، جعفری، ختمی، دیجیتالیس، ستاره ای، شمعدانی و کالانکوآ و 4 هزار و 275  متر مربع گیاهان پوششی از جمله آلترنانترا، پاپیتال، پورتولاکاریا و ودلیا در پارک های ساحلی و داخل شهر، فضاهای عمومی و میادین جزیره کاشته شده است.

در همین مدت، 153 هزار متر مربع  سمپاشی آفات گیاهی  و 3 هزار و 285 کیلوگرم کود دهی انجام شده است. همچنین 15 هزار و 540 متر مربع روفوژهای فضای سبز، لایروبی و 5 هزار و 300 متر نیز به شبکه آبرسانی فضای سبز جزیره افزوده شده است. هرس کاری درخت  و چمن، علف کشی، کودهی، دفع آفات، آبیاری و گلکاری جهت نگهداری فضای سبز کیش توسط کارگران انجام می شود.

همچنین در جزیره هندورابی یکی از اقدامات مهمی که در دست اجراست، توسعه فضای سبز جزیره هندورابی با هدف ایجاد جذابیت های بصری است. بدین منظور تا کنون در این جزیره 66 هزار و 220 متر مربع فضای سبز ایجاد شده است که از این مقدار، 4 هزار متر مربع به چمن کاری، 12 هزار و 38 متر مربع به گیاهان پوششی اختصاص دارد.

در این جزیره 4 هزار و 864 اصله انواع درخت از جمله نخل خرما، نخل زینتی، کنوکارپوس، کاسیا، چریش، ابریشم برهان، موز، نارگیل، انبه، بنجامین و لوور کاشته شده است

 سابق بر این 100 اصله درخت بومی لوور و کهور ایرانی نیز در این جزیره وجود داشته است.

همچنین، 15 هزار و 337 بوته درختچه از قبیل تویتیا، تکوما، آفربیا، خر زهره، شاهپسند، یوکا، آگاو، آلوورا و انواع کاکتوس و 3 هزار و 150 متر گیاهان پرچینی از جمله شمشاد ، ناترک و اتریپلکس کاشته شده است.

برای آبیاری فضای سبز جزیره هندورابی روزانه به میزان 250 متر مکعب آب شیرین مصرف می شود که این میزان آب از  آب شیرین کن  جزیره هندورابی تامین می شود.

لازم به ذکر است، سرانه فضای سبز در جزیره کیش برای هر نفر 172 متر مربع و سرانه جهانی فضای سبز برای هر نفر 20 تا 25 متر مربع عنوان شده است.