مصوبه دولت در خصوص طرح جامع جزیره هندورابی ابلاغ شد

هیئت وزیران در جلسه ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲-تصویب کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش  به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲-تصویب کرد:

۱- طرح جامع جزیره هندورابی که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می­شود.

۲- سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش موظف است گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.