بازدید نوروزی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از مراکز تجاری

دکتر مونسان با حضور در مراکز تجاری کیش با کسبه و خریداران دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان دیشب یکشنبه 6 فروردین از سه مرکز تجاری کیش بازدید کردند.

در این بازدید ها مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از نزدیک با کسبه و تجار گفتگو کرد. کسبه بازارها نیز ضمن ابراز رضایتمندی از رونق بازار از دکتر مونسان تشکر کردند.

همچنین گردشگران زیادی با آگاهی از حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در محل بازدید حضور یافتند و از دکتر مونسان بخاطر امکانات فراهم شده در این جزیره و میزبانی خوب کیش در نوروز تقدیر کردند.

برخی گردشگران و تجار نیز در این بازدید نظرات و انتقادات خود را مستقیم با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در میان گذاشتند.

گفتنی است میزبانی شایسته و کسب رضایتمندی گردشگران، همواره از مهمترین تاکیدات مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به مسئولان بخش های مختلف و محور برنامه ریزیهای گردشگری در این سازمان است.