کشف و معدوم یک هزار و 980 کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در کیش

در طول بهمن ماه یک هزار و 980 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در جزیره کیش کشف و معدوم شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسئول بهداشت محیط مرکز توسعه سلامت کیش گفت: بازرسان بهداشت محیط این مرکز طی بازدید مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی یک هزار و 980 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته جمع آوری و معدوم کردند.

علیرضایی افزود: در راستای اجرای این بازرسی ها از مراکز حساس نظیر رستورانها و مراکز توزیع مواد غذایی نیز بازدید بعمل آمد و از نظر بهداشت فردی و محیط کار مورد بررسی و نظارت قرار گرفتند.

وی از مردم خواست که در هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضاء آن توجه داشته باشند و از مصرف مواد تاریخ گذشته جدا خود داری کنند.

لازم به ذکر است، 689 مورد بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی آرایشی بهداشتی، 5 مورد معرفی به دادگاه،، 28 نمونه برداری از مواد غذایی، 14مورد نمونه برداری میکروبی و 7 مورد نمونه برداری شیمیایی از آب آشامیدنی،14 نمونه برداری از نان، صدور1114 کارت بهداشتی، 2 مورد رسیدگی به شکایات مردمی از اهم فعالیت های این مرکز در بخش بهداشت محیط در بهمن ماه بوده است.