مشاور رییس جمهور:

جابجایی هزاران قطعه مرجان در هندورابی کاری بی نظیر درکشور بود

اکبرترکان گفت: با جابجایی چندین هزار قطعه مرجان در بندر هندورابی کاری بزرگ برای حفاظت محیط زیست این جزیره انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در بازدید از جزیره هندورابی گفت: در دولت یازدهم تصمیم گرفته شد این جزیره به عنوان جزیره آرامش  توسعه یابد و به همین منظور احداث فرودگاه و بندرگاه در هندورابی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تکمیل روند ساخت، فرودگاه این جزیره در مرحله انجام پروازهای آزمایشی است و بزودی پروازهای مسافری بر قرار می شود.

اکبر ترکان مهمترین ویژگی این بندرگاه را جابجایی هزاران قطعه مرجان برای اولین بار در راستای حفاظت از محیط زیست جزیره هندورابی برشمرد و گفت: برای اولین بار هزاران قطعه مرجان به یک مزرعه جدید منتقل شده که یکی از هزینه های بزرگ است پارکی به مساحت سه هکتار از مرجان های منتقل شده داریم که تا 5 سال مراقبت می شوند.

وی تصریح کرد: بندرگاه هندورابی بندری چند منظوره است که علاوه بر مسافری، بندر باری و بندر سوختی نیز هست. وی در ادامه گفت: برای تامین سوخت جزیره، کشتی های حامل سوخت می توانند در این بندر پهلو بگیرند و سوخت حمل شده را در انبار نفتی که ایجاد می شود ذخیره می کنند.

مشاور رییس جمهور گفت: اینجا با منطق جزیره آرامش توسعه می یابد و مراحل طراحی آن به صورت مشترک توسط یک مهندس مشاور ایرانی و یک مهندس مشاور آلمانی انجام شده است. در حال حاضر نیز در مرحله ای هستیم که می توانیم قطعات زمین را واگذار کنیم و سرمایه گذاران برای ساخت مجموعه های مسکونی می توانند به اینجا بیایند.

دکتر ترکان گفت: اینجا قرار است دهکده سلامت در کنار کاربرد جزیره آرامش مستقر شود. اینجا مانند جزیره کیش فعالیت های تجاری نداریم فقط برای صنایع های تک پارک تکنولوژی ایجاد می کنیم که گروههای محققی که می خواهند ارتباط بین المللی داشته باشند بتوانند از ظرفیت های هندورابی و شرایط مناسب این جزیره برای توسعه تحقیقات استفاده کنند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در پایان گفت: به رییس جمهور گزارشی از روند توسعه جزیره هندورابی داده شده است که بعد از ارزیابی ها واطمینان از آماده بودن پروژه ها نسبت به افتتاح طرح ها با حضور رییس جمهور اقدام کنیم.