انتصاب سیروس عیدی پور به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

سیروس عیدی پور به سمت عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی از سوی معاون اول رییس جمهور سیروس عیدی پور به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین حسین دهباشی شد.


Image title