دبیر کمیته علمی همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران؛

اقتصاد ایران نیازمند ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی است

دبیر کمیته علمی همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران ضمن تاکید بر اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور گفت: اقتصاد ایران نیازمند ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی فرحبخش در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران گفت: سوابق تاریخی کشورهایی که برای یک خیز اقتصادی عزم خود را جزم کرده اند، نشان می دهند که قدر فرصت های خاص خود را دانسته اند لذا اکنون که پس از توافق هسته ای، ایران از محدودیت های بزرگ بیرونی به سلامت عبور کرده و این بزنگاه تاریخی یک بار دیگر برای ایران خود نمایی می کند باید قدر داشته ها را دانست و خود را برای گذر از این پیچ دشوار تاریخی آماده کرد.

وی عدم فرصت پسا تحریم را ویژه خواند و گفت: ورود هیات های اقتصادی خارجی و استقبال کم سابقه توریست ها از اماکن گردشگری کشور ما حکایت از تغییر نگاه دنیا نسبت به ماست. بدیهی است که ایران به لحاظ شرایط پلوتیک دارای جایگاه ویژه ای است.

دبیر کمیته علمی همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران افزود: در حالیکه کشورهای همسایه ما درگیر جنگ هستند ایران منطقه ای با ثبات است لذا فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری در ایران وجود دارد.

فرحبخش تاکید کرد: دولت یازدهم دستاوردهای نوید بخشی را به سرمایه گذاران ارائه می کند که سیاست های ثبات ساز از مهمترین نکات سال های اخیر بوده است.

وی تک نرخی شدن ارز در کشور را عامل مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی خواند و گفت: رشد اقتصادی، تورم تک رقمی، ثبات در نرخ ارز و بهبود شرایط کسب و کار از مهمترین دستاوردهای دولت در سال های اخیر بوده است. در واقع دولت با تک نرخی شدن ارز شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرده است.

دبیر کمیته علمی همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران شفاف سازی در حوزه سرمایه گذاری را یک نیاز خواند و گفت: اطلاع  از روند سیاست های پولی، مالی، سیاسی، ارزی و ... جزء نیازهای سرمایه گذاران برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

فرحبخش ایجاد شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی را یک نیاز خواند و گفت: گام دوم در دوره پساتحریم، فراهم کردن شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی است لذا اقتصاد ایران نیازمند تدارک لازم و ایجاد محیط کسب و کار برای ورود سرمایه گذاران خارجی است.

وی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را از تبعات حضور سرمایه گذاران خارجی خواند و گفت: آماده شدن برای سرمایه گذاری خارجی می تواند انگیزه ای برای سیاستگذاران شود که پس از سالها اصلاحات بر زمین مانده را به انجام برسانند و شرایط را بهبود ببخشند.

شایان ذکر است که همایش بین المللی سرمایه گذاری توسعه ایران 11 و 12 آبان ماه  در مرکز همایش های کیش برگزار می شود.