بهره برداری از طرحهای عمرانی در کیش با حضور مشاور رییس جمهور

سه طرح تصفیه خانه فاضلاب ، سایت بازیافت نخاله های ساختمانی و پارک خانواده با حضور اکبر ترکان مشاو رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در کیش به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی سه پروژه مهم بندرگاهی نیز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی کیش نخستین طرح مهمی بود یکشنبه شب به بهره برداری رسید .

این تصفیه خانه از پیشرفته ترین و مجهز ترین تصفیه خانه های کشور است که با افتتاح آن مشکلات موجود رفع خواهد شد و قابلیت افزایش ظرفیت تا 40 هزار متر مکعب را داراست.

تجهیزات این تصفیه خانه بر اساس فناوری های روز دنیا ساخته شده است و بزودی همه بخش های جزیره کیش به شبکه فاضلاب مرکزی متصل می شوند.

با بهره برداری ازاین طرح و اصلاحات در شیوه تصفیه ،اثرات نامطلوب عدم تصفیه کاهش یافته و کیفیت آب تولیدی که به مصرف فضای سبز و کشاورزی می رسد افزایش می یابد، تجهیزات مدرن ، مخازن ذخیره و سیستم فیلتراسیون و گندزدایی از دیگر پیش بینی های انجام شده به عنوان مکمل برای این تصفیه خانه است که با این تجهیزات ، آب تصفیه شده عاری از هر گونه بوی بد خواهد شد .

در شرایط فعلی مدول اول طرح تصفیه خانه به اتمام رسیده و درمرحله بهره برداری است ، این سیستم برای چهار تا پنج سال آینده جوابگوی نیاز جمعیت و حجم ورودی آب فاضلاب جزیره کیش است و تجهیزات کنترلی مدرن ، مخازن ذخیره ، معادل ساز و سیستم فیلتراسیون و سیستم گندزدایی با اشعه UV از دیگر پیش بینی های انجام شده به عنوان مکمل این تصفیه خانه است که با این تجهیزات تصفیه آب عاری از هر گونه بوی بد، برای آبیاری فضای سبز انجام می شود.