رونق فعاليت بخش خصوصي در جزيره كيش با شفاف سازي و تسهيل فرايندهاي سرمايه گذاري

دكتر مونسان حركت به سمت دولت الكترونيك ، شفاف سازي و تسهيل فرايندهاي سرمايه گذاري را مهم ترين عامل موفقيت سازمان منطقه آزاد كيش در فراهم كردن زمينه فعاليت بخش خصوصي عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان صبح امروز سه شنبه 11 اسفند در بازديد از مراحل ساخت چندين طرح عمراني جزيره كيش با اشاره به اينكه توسعه چشمگير ساخت و ساز و فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در جزيره كيش بيانگر رونق فضاي كسب و كار در اين منطقه مهم گردشگري است گفت: سرمايه گذاران به دنبال فضاي امن و مناسب براي فعاليت هستند. ما نيز با شفافيت و روان سازي فرايندهاي اداري و اجرايي تلاش مي كنيم تا زمينه حضور فعال تر بخش خصوصي در جزيره كيش فراهم شود.

وي افزود: تسهيل و تسريع فرايندها تنها با استفاده از بستر الكترونيكي ميسر است و از اين رو جزيره كيش تلاش مي كند تا در مسير حركت به سمت دولت الكترونيك پيشرو باشد.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با تاكيد بر اينكه سال 95 سال پر رونقي براي كسب و كار در كل كشور به ويژه جزيره كيش خواهد بود گفت: هرچند جزيره كيش در چند سال گذشته هرگز دچار ركود نشده است اما روند توسعه اقتصادي جزيره نويد بخش اين است كه سال آينده، سال بسيار پر رونق تري براي كسب و كار خواهد بود.

دكتر مونسان يكي ازعمده ترين دلايل بازديد از طرح هاي عمراني را پيگيري روند فعاليت بخش خصوصي عنوان كرد و افزود: از اين طريق فرصت طرح مشكلات سرمايه گذاران در محل پروژه فراهم شده و راهكارهاي مناسب برطرف كردن آن به صورت كارگاهي بررسي مي شود.

وي با بيان اينكه در ساخت و ساز مراكز تجاري و برج هاي مسكوني مي بايست به افق 1404 جزيره كيش توجه داشت و خود را براي ارائه خدمات استاندارد به جمعيت روز افزون منطقه آماده ساخت بر لزوم استاندارد سازي، عملكرد منطبق با برنامه زمان بندي شده و بهره گيري از مصالح مرغوب تاكيد كرد.

بازار كارينا مال، برجهاي مسكوني دوقلوي پارسيس، بازار خدماتي بهكيش و هتل ميراژ از جمله طرح هاي در حال ساختي بودند كه دكتر مونسان در جمع مديران و معاونان سازمان منطقه آزاد كيش از آنها بازديد كرد.

همچنين مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در بازديد از بخش هاي مختلف مركز بين المللي آموزش ايمن دريا از نزديك در جريان چگونگي ارائه خدمات آموزشي اين موسسه قرارگرفت.

روند كند دريافت تسهيلات بانكي، تخصيص زمين براي توسعه پروژه هاي در حال فعاليت، حل مشكلات تامين منابع انرژي و تقسيط هزينه هاي مربوطه از جمله درخواست هايي بود كه سرمايه گذاران اين طرح ها با دكتر مونسان مطرح كردند.