اجرای مرحله دوم طرح واکسینایون فلج اطفال در کیش

اجرای مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال با هدف ریشه کنی فلج اطفال در کشور در جزیره کیش آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، باتوجه به همجوار بودن با کشورهایی که کماکان موارد فلج اطفال در آنها گزارش شده است و همچنین در راستای به حداقل رساندن خطر ورود و چرخش مجدد و یروس وحشی فلج اطفال، دومین مرحله طرح ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال از تاریخ24 بهمن ماه، به صورت خانه به خانه همزمان با دیگر مناطق مرزی و پر خطر کشور و با همکاری نیروهای داوطلب، بسیجی، هلال احمر، بهزیستی، بیمارستان و کارکنان مرکز توسعه سلامت کیش آغاز شده و تا روز سه شنبه تا 27 بهمن ماه در کیش ادامه خواهد داشت.

بنابر این گزارش، در این عملیات بیش از 35 تیم سیار ، 14 پایگاه ثابت،20 نیروی پشتیبان در 8 حوزه عملیاتی، فعالیت دارند.

همچنین، در این طرح از واکسن دو ظرفیتی خوارکی استفاده می شود و کلیه کودکان متولد 24دی ماه 1389 به بعد مورد واکسیناسیون قرار می گیرند.

لازم به ذکر است، درمرحله اول این عملیات که تا پایان روز 29دی سال جاری ادامه داشت، مجموعا 3650 کودک کیشوند، 169کودک مسافر و 86کودک ساکن با تبعیت غیر ایرانی واکسینه شدند .