نشست هماهنگی برنامه های نوروزی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزارشد

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش درنشست هماهنگی کمیته های نوروزی درخصوص کیفیت وکمیت برنامه ها ها بحث وتبادل نظرشد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین نشست که با حضور مدیرعامل، معاونان وجمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش یکشنبه 11 بهمن برگزار شد در خصوص موضوعات ، زمان برگزاری ومکان اجرای برنامه های نوروزی بحث وتبادل نظر شد.

دکتر مونسان دراین نشست با تاکید براهمیت شاداب سازی محیط وارتقاء روحیه نشاط دربین خانواده ها گفت: برگزاری جشن ها درخیابانهای شهر ازجمله برنامه های نوروز 95 درجزیره کیش است.

وی از معاونان ومدیران بخش های مربوطه خواست درخصوص محل برگزاری این جشن ها درسطح شهر با رویکرد توجه به مسائل ترافیکی، زمان بندی وپشتیبانی خدماتی برنامه ریزی کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد تنوع درمحتوای جشن ها را ازدیگر موضوعات مورد توجه دانست و گفت: ایجاد جاذبه برای خانواده ها ، برنامه ریزی زمانی ومکانی مناسب وعدم هم پوشانی جشن ها از مواردی است که باید مورد توجه مسئولان امر قرارگیرد.

وی همچنین توجه به موضوعات فرهنگی نظیر ترویج کتاب خوانی را یکی از محورهای برگزاری برنامه های نوروزی دانست وافزود: فراهم کردن شرایط برای اشاعه فرهنگ کتابخوانی با ایجاد جذابیت در نحوه اجرای این طرح از برنامه های مدنظر سازمان منطقه آزاد کیش درایام نوروز است.

مونسان درادامه بر اهمیت معرفی جاذبه های گردشگری جزیره هندورابی تاکید کرد و ازمسئولان سازمان منطقه آزاد کیش خواست درخصوص ایجاد امکانات مناسب برای گردشگران درجزیره هندورابی برای ایام نوروز اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است دراین نشست معاونان ومدیران بخش های مختلف برنامه های پیش بینی شده خود را برای ایام نوروز اعلام کردند ودرخصوص برخی برنامه ها با اعلام نظرمدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش واعضای حاضردرنشست تصمیم گیری شد.