برگزاری دوره آموزشی ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی در کیش

دوره آموزشی ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی ویژه کارکنان مراکز گردشگری کیش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزادکیش، دوره آموزشی ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی و آشنایی با سیستم های اعلام و اطفاء حریق ویژه کارکنان مراکز گردشگری، از ساعت های 9 تا 11 و 11 تا 13 روزهای شنبه و دوشنبه، به مدت 4 هفته، در ایستگاه شماره 3 مرجان آتش نشانی کیش برگزار می شود.

بنا بر این گزارش، طبقه بندی آتش سوزی ها، خاموش کننده ها و انواع آنها، جعبه های آب آتش نشانی و طریقه کاربرد آن، آشنایی با حوادث و امداد رسانی در سوانح و همچنین آشنایی با تجهیزات و خودروهای آتش نشانی، مهارت های تئوری و عملی است که در این دوره به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

شایان ذکر است این دوره به همت معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری اداره آتش نشانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیشو نمایندگی شرکت فرانسوی DEF با هدف ارتقاء دانش، آگاهی و توانمندی کارکنان مراکز گردشگری، تفریحی و اقامتی در هنگام مواجه شدن با خطرات احتمالی حریق در این مراکز برگزار میشود.