به همت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران درحال برگزاریست:

سومین همایش بین المللی فتوگرامتری و سنجش از راه دور (SMPR 2015)

سومین همایش بین المللی فتوگرامتری و سنجش از راه دور در دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش این همایش سه روزه از 2 آذر  با حضور 200 شرکت کننده داخلی و 45 شرکت کننده خارجی در سالن کنفرانس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

در این همایش، آخرین دستاوردهای مطرح در حوزه مهندسی نقشه برداری، علوم اطلاعات مکانی و کاربردهای آن با ارائه 75 مقاله شفاهی و 74 پوستر تخصصی توسط برجسته ترین اساتید و محققین داخلی و خارجی برگزار می شود.

تحلیل و برداشت ابر نقاط سه بعدی، شبیه سازی و مدل سازی مکانی، داده کاوی و کشف دانش مکانی – زمانی، تحلیل تصاویر SAR، تکنیک ها و مدل سازی، تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مکانی، تهیه و پایش نقشه پوشش و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای، پایش و مدل سازی کاربری زمین و مطالعات تغییرات پوشش زمین، شناسایی اهداف و جداسازی طیفی در تصاویر ابر طیفی، کاربرد تصاویر حرارتی در مطالعات دریایی و زمینی، تلفیق داده ها و سنجنده ها در سنجش از راه دور، سنجنده ها و روش های مختلف تولید در مدل رقومی زمین، نقشه برداری پهپاد به منظور محیط زیست، بینایی کامپیوتری و فتوگرامتری برد کوتاه، سیستم های مکانی پشتیبان تصمیم و تصمیم گیری مکانی چند معیاره، مدیریت ریسک و مخاطرات طبیعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات مکانی، آشکار سازی تغییرات و تحلیل چند زمانه، طبقه بندی و کلاسه بندی در تصاویر ماهواره ای اپتیک و رادار از محورهای اصلی این کنفرانس هستند.

شایان ذکر است این همایش با همکاری دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران  و سازمان هوا و فضای آلمان (DLR)، مرکز تحقیقاتی علوم زمین آلمان (GFZ) و انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS) برگزارمی شود.