به نام خدا

فرا رسيدن شانزدهم مهرماه روز جهاني كودك را به آينده سازان عزيز ايران اسلامي بويژه كودكان جزيره زيباي كيش تبريك عرض مي كنم.

 در تعاليم اسلامي توجه به منزلت كودكان بسيار مورد تأكيد قرار گرفته و از آنان به عنوان امانت هاي الهي ياد شده است. از اينرو اختصاص روزي براي كودكان، فرصت مناسبي است تا به مسئوليتي كه در قبال اين هديه هاي گرانبهاي خداوند داريم بيشتر بينديشيم و بكوشيم استعدادهاي آنان را در سايه مهر و دوستي و ارزش هاي اخلاقي شكوفا سازيم.

براي تحقق اين هدف بايد در برنامه ريزي هاي خرد و كلان جامعه رعايت حقوق كودكان را در تمام مظاهر زندگي فردي و اجتماعي مد نظر قرار داده و بكوشيم تا در دنيايي سرشار از عدالت، صداقت و عطوفت، و عاري از خشونت و اضطراب رشد كنند.

به اميد آنكه در كشور عزيزمان در سايه بهرهمندي از تعاليم ديني و فرهنگ غني اسلامي بنيان خانواده ها به عنوان نخستين جايگاه رشد توانمندي كودكان محكم تر شد و هماهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مرتبط براي استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، موجب توجه بيشتر به حقوق کودکان و شکوفایی استعدادهای آنان شود.

علی اصغر مونسان

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش